For samtale-forståelse

Om os

Hindi har over 25 års erfaringer med tolkeopgaver, oversættelse og sprogundervisning i Hindi. Hindi er hovedsproget for folk fra Indien. Der er over 1,3 miliader mennesker i kloden taler Hindi.

HindiTolk har mange års erfaring med tolkning , oversættelse , underteksten til film og TV og undervisning i Hindi. HindiTolk har arbejdet sammen med Rigspolitiet, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, TolkDanmark, Tolkegruppen, Flygtningenævnet, hospitaler, læger og psykologer , psykiatere og for de forskellige kommuner. Vi vil fortsætte de gode samarbejder med de andre firma mht. tolkeopgaver og samtidig besluttet vi os at arbejde selvstændig.

Opgaven kan bestilles hos os i god tid, så er det nemmer for os at planlægge opgaven.

Vi har også en kvindelige banglatolk for at varetage ’speciale’ opgaver for kvinder. HindiTolkene er uddannet kandidater fra Københavns Universitetet. De har også Bachelorgrad og Mastergrad fra Universiteter i Indien. HindiTolkene er meget interesseret i at arbejde med sproget. Nogen af dem har arbejdet som tolk siden 1988. VI har haft godt samarbejde med Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, TolkDanmark, Tolkegruppen, Rigspolitiet, Tolketjenesten, Social og-Medicisk Tolkeservice og CBSI fra Københavns Kommune.

Vi dækker tolkeopgaver for følgende områder: Fra Dansk til Hindi, Engelsk, Bangla, Urdu, Fersi (Dari), Kinesisk (Kantonisisk), Vietnamisk, Arabisk, Somalisk og Makadonisk.

Hvorfor vælges os?

 • 1Vi bruger høj-kvalificeret medarbejder
 • 2

  Vi overholder aftale

 • 3

  Vi gør alt for at løfte servicekvaliteten

 • 4

  Vi er billigere end de andre tolkebureauer

ServicesHindiTolk blev stiftet i 1988. Baggrunden var den store mængde asylansøgere og flygtninge fra Indien. HindiTolkene kan i dag tilbyde tolkning, oversættelse og undervisning i Hindi og at give speak til TV eller film. I starten blev virksomheden drevet i personligt regi.

Med baggrund i virksomhedens mange årige historie, råder HindiTolk i dag over en hel unik viden indenfor integrations- og tolkeområdet. HindiTolk har specialiceret sig i, at tilbyde tolkebistand med kort varsel. Ved akut opståede situationer tilbydes tolkning pr. telefon eller video samtale.


HindiTolk har samarbejdsaftaler med Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, TolkDanmark,Tolkegruppen. Firmaet har døgnvagt. Bestillinger kan indenfor normal arbejdstid modtages på telefon, telefax, e-mail samt via selskabets hjemmeside: www.banglatolk.dk. Udenfor normal arbejdstid modtages bestillinger på telefon.Tolkene er energisk og praktisk personer, som er god til at skabe tillid. De møder folk på deres præmisser, og sætter en ære i at deres kunder er tilfredse med det endelige resultat. Tolkene elsker at gøre en forskel for dem, der sætter kvalitet og service øverst på listen, når de vælger deres samarbejdspartnere.

Udover den professionelle tilgang til projekterne, lægger tolkene stor vægt på diskretion. Tolkene har udført mange arbejdsopgaver for folk, der ønsker at værne om deres privatliv.

Når du henvender dig til HindiTolk vedrørende et projekt, vil I først mødes og aftale vilkårene for arbejdet. I underskriver begge en kontrakt angående arbejdets omfang og pris, inden arbejdet påbegyndes.

HindiTolk har en fast timepris, hvortil lægges rejsetid og rejseomkostninger. Vi sørger for at finde de rigtige håndværkere/fagfolk til opgaven og forhandler en rimelig pris. Kunden aflønner herefter selv de pågældende fagfolk.

Referencer til tidligere kunder formidles gerne i forbindelse med indgåelse af kontrakt.

Tolkeopgaver i forskellige arter

Med baggrund i virksomhedens mange årige historie, råder HindiTolk i dag over en hel unik viden indenfor integrations- og tolkeområdet. HindiTolk har specialiceret sig i, at tilbyde tolkebistand med kort varsel. Ved akut opståede situationer tilbydes tolkning pr. telefon eller video samtale.

HindiTolk begyndte virksomheden med at hjælpe hospitaler, kommuner, læger, politiet, med deres opgaver. HindiTolk tilbyde deres hjælp at kommunikere med de mennesker ikke taler dansk endnu.

Lovligt, det giver en bedre chance, for at spare tid eller energi til at beskæftige sig med flygtning eller folk med en anden baggrund end dansk. HindiTolk kan hjælpe dig til at give en bedre forståelse ved at tolke fra Hindi til dansk. HindiTolk har mange års erfaring som tolkning, oversættelse, under teksten til filmen og TV og undervisning Hindi. HindiTolk har arbejdet sammen med det danske politi, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Flygtningenævnet, hospitaler, læger og psykologer, psykiatere og for de forskellige kommuner

Translatøropgaver

Som translatør udarbejder HindiTolk officielle oversættelser af juridiske og politiske dokumenter. Vi kan også oversætte vanskelige tekster inden for teknik og økonomi fagområder.

Vores translatørene kan give oversættelsen af et dokument en officiel bekræftelsespåtegning. Derved får oversættelsen juridisk gyldighed.

Ved skriftlige oversættelser anvender vi de nyeste sprogteknologiske værktøjer såsom elektroniske ordbøger, terminologidatabaser, oversættelseshukommelse, stave- og grammatikkontrol samt internettet til global informationssøgning. 

Vi udarbejder ofte vores egne sproglige database inden for de fagområder, vi mest arbejder med.

Ud over det rent sproglige kan translatørene og tolken have en lang række andre opgaver. Det kan være informationsarbejde, tilrettelæggelse af internationale konferencer og messer, markedsføring i udlandet og i det hele taget arbejde, hvor der er brug for kendskab til andre landes kultur, omgangsformer og sprog.

 

Undervisning i Hindi

Tolkene også ansat som lærer i Studieskolen siden 2006. Tolkene har været beskræftiget med Hindi sprogundervisning samt samfundsforståelseskursus for de samtlige ansatte fra Udenrigsministeriet, som skal være i Indien med forskellige beskræftigelser.

 

Undertekst

På grund af denne ekstra ordinære talent, at tolkene fra HindiTolk arbejder for dansk fjernsyn kaldet kanal (DR1) fortolke undertekster fra Hindi til dansk. De arbejder for forskellige filmselskaber til at oversætte undertekster på filmen, der er relateret til pågældende land.

Holde foredrag om Integration

Tolkene har været beskræftiget med Hindia sprogundervisning samt samfundsforståelseskursus for de samtlige ansatte fra Udenrigsministeriet, som skal være Indien med forskellige beskræftigelser.

I flere tilfælde har tolkene også været med til at tolke for samfundsforståelseskursus, der foregik i Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI). Tolkene er i stand til at undervise på dansk, Hindi, bangla, engelsk eller hindi.  Tolkene skal arbejde for at udvikle deres sproglige kompetencer samt indblik i sproglig kundskaber og bruge dem til undervisningsformål for dansk samfund, kultur og historie. Tolkene har deltaget i forskellige paneldebatter om forbedringsmuligheden for integration og argumenteret for, hvor vigtig det er at have forståelse for dansksamfund.

Baggrund

HindiTolkene har over 25 års erfaringer med tolkeopgaver, oversættelse og sprogundervisning i Hindi. Hindi er hovedsproget for folk fra Indien. Der er over 1,3 miliader mennesker i kloden taler Hindi.

HindiTolk har mange års erfaring med tolkning , oversættelse , underteksten til film og TV og undervisning i Hindi.HindiTolk har arbejdet sammen med Rigspolitiet, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, TolkDanmark,  Tolkegruppen. Flygtningenævnet, hospitaler, læger og psykologer, psykiatere og for de forskellige kommuner. Vi vil fortsætte de gode samarbejder med de andre firma mht. tolkeopgaver og samtidig besluttet vi os at arbejde selvstændig.

Opgaven kan bestilles hos os i god tid, så er det nemmer for os at planlægge opgaven.

Vi har også en kvindelige Hinditolk for at varetage ’speciale’ opgaver for kvinder. Hindi

Tolkene er uddannet kandidater fra Københavns Universitetet. De har også Bachelorgrad og Mastergrad fra Universitet i Indien.

HindiTolkene er meget interesseret i at arbejde med sproget. Nogen af dem har arbejdet som tolk siden 1988. VI har haft godt samarbejde med Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Tolkegruppen, Rigspolitiet, Tolketjenesten, Social og-Medicisk Tolkeservice og CBSI fra Københavns Kommune, Flygtningenævnet, Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet.

Vi dækker tolkeopgaver for følgende områder:

Fra Dansk til Hindi, Engelsk, Urdu, Bangla, Fersi (Dari), Kinesisk (Kantonisisk), Arabisk, Somalisk, Vietnamesisk og Makadonisk.

 

Kontakt os

HindiTolk har døgnvagt. Bestillinger inden for normal arbejdstid modtages på telefon, telefax, e-mail samt via selskabets hjemmeside: www. hinditolk.dk. Udenfor normal arbejdtid modtages bestillinger på telefon.

HindiTolk har en fast timepris, hvortil lægges rejsetid og rejseomkostninger. Vi sørger for at finde de rigtige fagfolk til opgaven og forhandler en rimelig pris. Kunden aflønner herefter selv de pågældende fagfolk.

HindiTolk har samarbejdsaftaler med Dansk Røde Kors, Tolkegruppen. Firmaet har døgnvagt. Bestillinger kan indenfor normal arbejdstid modtages på telefon, telefax, e-mail samt via selskabets hjemmeside: www.hinditolk.dk. Udenfor normal arbejdstid modtages bestillinger på telefon.

Referencer til tidligere kunder formidles gerne i forbindelse med indgåelse af kontrakt.

HindiTolk
V/Mohammad Mahbubul Haq
Gammel Køge Landevej 526 
22650 Hvidovre
hinditolk@gmail.com
Mobil: + 45 28 71 56 52

 
 • HindiTolk
  V / Mohammad Mahbubul Haq Gammel Køge Landevej 526 2650 Hvidovre
 • Email : hinditolk@gmail.com
 • Mobile : + 45 28 71 56 52
 • Faceboook
 • Twitter
 • linkedin

fortrolighedspolitik

Freelance Tolke

GENERELT:

HindiTolk, Gammel Køge Landevej 526, DK-2650 Hvidovre, som blandt andet formidler og udfører tolke- og oversættelsesbistand til regioner, herunder sygehuse og privatpraktiserende læger, til kommuner, domstolene, politi, private virksomheder og andre med behov for tolke- og oversættelsesbistand.

I vidt omfang sker dette ved brug af freelance tolke og oversættere.

Samarbejdsaftalen regulerer vilkårene for sådan tolke- og oversættelsesbistand i forholdet mellem BanglaTolk som udbyder, og freelance tolken/oversætteren som den, der efter aftale med HindiTolk mod aftalt vederlag udfører den/de formidlede tolke- og oversættelsesopgaver.

SAMARBEJDSAFTALE FOR TOLKE/OVERSÆTTERE UDEN SPROGLIG UDDANNELSE FRA DANSK UNIVERSITET

1.dec 2011

FAGLIGE KVALIFIKATIONER:

T skal beherske det danske sprog i skrift og tale på et niveau, som sikrer at tolkning/oversættelse indholdsmæssigt er korrekt og sprogligt er fejlfrit.

T skal beherske tolkesproget i skrift og tale på et niveau, som sikrer at tolkning/oversættelse indholdsmæssigt er korrekt og sprogligt er fejlfrit.

T skal have et særligt indgående kendskab til tolkning/oversættelse af de særlige medicinske termer, som anvendes af læger, sygeplejersker og plejepersonale på hospitaler og hos praktiserende læger, tandlæger og andet sundhedspersonale, da en væsentlig del af LIs tolke- og oversættelsesopgaver sker for landets regioner.

Der stilles ikke krav til at T har gennemgået særlige kurser eller uddannelser ved dansk uddannelsesinstitution som tolk/oversætter.

SYGESIKRINGENS REGLER FOR RETTIDIGT FREMMØDE M.V. TIL TOLKNING:

Det gælder særlige regler for hvor længe læger, patienter og tolke skal vente i forhold til aftalt

tolketidspunkt/behandlingstidspunkt, og disse regler skal T være bekendt med, da reglerne har betydning for, i hvilket omfang LI kan fakturere eller ikke kan fakturere anvendt tid og/eller transport ved opgaver, som ikke kan gennemføres rettidigt på grund af indtrådte forsinkelser.

T har pligt til gennem LI stedse at gøre sig bekendt med disse regler. T vil ved samarbejdsaftalens underskrift få udleveret en oversigt over Sygesikringens regler på disse punkter, ligesom T ved ændringer i reglerne vil blive orienteret skriftligt om sådanne ændringer.

Ts VEDERLAG FOR TOLKE-OVERSÆTTELSESOPGAVER:

Der vedhæftes som bilag 1 til denne samarbejdsaftale de på tidspunktet for samarbejdsaftalens indgåelse gældende takster for tolkning og oversættelse, samt taksterne for kørselsgodtgørelse og for beregning heraf.

Taksterne fremgår også på BTs hjemmesiden, som BTs samarbejdspartnere via den personlige adgangskode til enhver tid har adgang til, så længe samarbejdsaftalen løber.

Ændringer i vederlag og/eller kørselsgodtgørelse vil blive offentliggjort på intranettet, med oplysning om, fra hvilket tidspunkt sådanne ændringer træder i kraft.

INHABILITET OG BEVIDST FEJLFORTOLKNING VED TOLKEOPGAVER:

Ingen T må virke som sådan, hvis vedkommende er i familie med den, for hvem der tolkes, eller hvis T på anden mådeer nært knyttet til den, for hvem der tolkes, f.eks. hvis begge er medlem af samme bestyrelse i en forening, spiller golf sammen, kommer privat sammen i fritiden, eller i øvrigt er så nært knyttede til hinanden, at der kan rejses tvivl om Ts upartiskhed.

Opstår en sådan situation har T pligt til at gøre opmærksom herpå så snart forholdet opdages, og T må ikke påbegynde en tolkning, hvis der foreligger inhabilitet, og hvis forholdet opdages under tolkningen, er T forpligtet til af egen drift at drage omsorg for at tolkningen straks bringes til ophør.

Ved inhabilitet har T pligt straks at give LI underretning herom.

HindiTolk | Gammel Køge Landevej 526, |DK-2650 Hvidovre

Tlf. +45 2871 5652 | hinditolk@gmail.com | www.hinditolk.dk | CVR: 3399 6985

Bliver UT bekendt med, at tolken ved tolkning hos politiet eller hos domstolene eller hos andre har tolket i strid med sandheden eller i strid med inhabilitetsreglerne i denne samarbejdsaftale, er dette at betragte som bortvisningsgrund med den virkning, at T ikke er berettiget til vederlag/kørselsgodtgørelse for den konkrete tolkeopgave, at T ikke længere vil blive formidlet opgaver fra HT, og at der eventuelt vil blive indgivet politianmeldelse imod T for medvirken til falsk forklaring for retten eller til politiet.

TAVSHEDSPLIGT:

T har ved alle opgaver tavshedspligt om alt, hvad T erfarer. Denne tavshedspligt består også efter samarbejdsaftalens ophør. Udtaler T sig mundtligt eller skriftligt i strid med tavshedspligten kan T straffes, og bliver LI bekendt med, at T krænker tavshedspligten, har det samme konsekvenser som nævnt ovenfor ved inhabilitet.

 KRAV TIL STRAFFEATTEST:

For at indgå en samarbejdsaftale med LI, skal du fremvise en original privat indhentet straffeattest. Alle

samarbejdspartner er forpligtet til at fremsende en original privat indhentet straffeattest hurtigst muligt.

Den omtalte private straffeattest fås ved personlig henvendelse hos Politiet.

Der kan ikke indgås samarbejde med HT såfremt vi ikke har modtaget straffeattesten. Der er derfor vigtigt at indsende denne.

Vurdering af den private straffeattest for en konkret samarbejdspartner foretages alene af LIs ledelse. De pågældende har tavshedspligt om evt. oplysninger.

Notat om blank straffeattest eller kopi af straffeattest med registrerede forhold arkiveres på personalesagen i UTs personalearkiv, der skal opbevares i forsvarligt aflåst skuffe eller skab. Der må kun opbevares straffeattest for de personer, der rent faktisk indgås en samarbejdsaftale med UT. Oplysninger om blank straffeattest eller straffeattest med registrerede forhold kasseres senest ½ år efter personens samarbejdsaftale ophør eller når ny straffeattest er fremskaffet.

GENERELLE REGLER:

UT forventer at T har forud for opgaven forsøgt så vidt muligt at sætte sig ind i opgaven ligeså at T møder

mindst 5 min før tid det pågældende sted, præsentere sig selv og Liink ApS.

• Kommer T mere end 15 minutter for sent, har kunden såvel som UT ret til at afvise tolken uden betaling.

• T SKAL vente på klienten i en ½ time hvis ikke andet er aftale med UT eller kunden..

• Følgebilag skal altid medbringes til hver opgave, udfyldes og underskrives (stemples) af kunden.

• Følgebilaget skal returneres senest ved udgang af den uge hvor opgaven er udført til LI, udfyldt og i ordentlig stand før der kan afregnes.

• Der afregnes med alle samarbejdspartnerne i perioden 20. til 20. hver måned og efterfølgende udbetaler så vidt muligt til den 1., dog i visse tilfælde seneste den 4. i måneden.

• Id-kort fra HT skal ALTID bæres synligt til alle opgaver af T.

• T har altid pligt til at oplyse ændringer af deres stamdata (navn, adr., tlf., bank, e-mail mm.) til UT.

SAMARBEJDET I ØVRIGT:

Som tolk/oversætter hos UT er du en del af virksomhedens netværk med mange tilknyttede tolke, som tolker på  mange forskellige sprog/dialekter.

HindiTolk | Gammel Køge Landevej 526 |DK-2650 Hvidovre

Tlf. +45 2871 5652 |hinditolk@gmail.com | www.hinditolk.dk | CVR: 3399 6985

Du vil som en del af vores strategi løbende blive orienteret om emner af interesse for dig gennem vores hjemmeside, vi vil løbende tilbyde dig udvikling af dine faglige kvalifikationer, og der vil være flere former for gode tilbud, som du og vore øvrige samarbejdspartnere kan have glæde af.

Blandt andet tilbyder vi som noget helt nyt en gratis retshjælp gennem vores advokat, i første omgang vedrørende personskade og forsikringsret.

For at få glæde af disse fordele er det vigtigt, at du hele tiden følger med på vores hjemmeside.

Du har ved din underskrift på denne samarbejdsaftale bekræftet at du er indforstået med overstående og at du gerne vil modtage informationer, nyhedsbreve, reklamemateriale og andet, som vi mener, har interesse for dig, via din emailadresse.

 

Opretshold

 • HindiTolk.dk©2013